Paliwa stałe stosowane w kotłach CO to węgiel, drewno i jego rodzaje oraz zrębki pellety czy ekogroszek.

Co to jest paliwo stałe?

Paliwa stałe używane do kotłów CO Nazwa paliwo stałe użwane w odniesieniu do opału do kotłów i pieców centralnego ogrzewania.   Paliwo – czyli materiał, który ulegnie spalaniu.   Dzięki motoryzacji pierwszym skojarzeniem dla paliwa będzie benzyna czy olej napędowy. Paliwem jest również to co wkładamy do kotła w celu spalenia i uzyskania energii cieplnej. […]

Więcej...

Rodzaje i sortymenty węgla kamiennego stosowanego w kotłach zasypowych.

Jakie są rodzaje węgla?

Rodzaje węgla Zgodnie z kasyfikacją Polskiej Normy węgiel kamienny został podzielony na typy zgodnie z jego cechami, które określają jego przydatność do stosowania w różnych obszarach. Te wskaźniki to: zawartość części lotnych w węglu (V) w przeliczeniu na substancję bezpopiołową i suchą, zdolność spiekania (spiekalność węgla) dylatacja ciepło spalania węgla w przeliczeniu na substancję bezpopiołową i suchą Węgiel został podzielnony […]

Więcej...

UA-55272495-2