Certyfikaty na Kotły CO

Certyfikat kotły coProdukowane przez nas kotły zostały przebadane w Instytucie Energetyki, Oddział Techniki Grzewczej i Sanitarnej w Radomiu oraz w Zakładach Badań i Atestacji „ZETOM”im. Prof. F. Stauba w Katowicach.

 

W badaniu stwierdza się, że projekt spełnia wymagania ustalone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005r w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń ciśnieniowych i zespołów urządzeń ciśnieniowych (Dz.U.Nr 236 z 2006r) a tym samym spełnia wymagania Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 97/23/WE.

”ZETOM” Katowice wykonuje kompleksową ocenę zgodności kotłów grzewczych na paliwa stałe w zakresie:
– Dyrektywy niskonapięciowej (LVD) 2014/35/UE,
– Dyrektywy maszynowej (MD) 2006/42/WE,
– Dyrektywy kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) 2014/30/UE,
– Dyrektywy Ekoprojektu (ErP) 2009/125/WE,

– Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 1 sierpnia 2017r. w sprawie wymagań dla kotłów na paliwo stałe (Dz.U. 2017 poz. 1690),
– Rozporządzenia Komisji UE 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących Ekoprojektu dla kotłów na paliwo stałe.

ZNAK-JAKOCI-ZETOM-PRODUKT-SPRAWDZONY

Nasze wyroby posiadają Certyfikat Badania Projektu WE oraz zostały oznaczone Europejskim znakiem “CE”.

Na wszyskie nasze usługi i produkty udzielamy wieloletnich gwarancji w zależności od typu produktu i usługi.
UA-55272495-2