Certyfikat kotły co

Certyfikaty na Kotły CO

Produkowane przez nas kotły zostały przebadane w Instytucie Energetyki, Oddział Techniki Grzewczej i Sanitarnej w Radomiu.

W badaniu stwierdza się, że projekt spełnia wymagania ustalone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005r w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń ciśnieniowych i zespołów urządzeń ciśnieniowych (Dz.U.Nr 236 z 2006r) a tym samym spełnia wymagania Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 97/23/WE.

Nasze wyroby posiadają Certyfikat Badania Projektu WE oraz zostały oznaczone Europejskim znakiem “CE”.

Na wszyskie nasze usługi i produkty udzielamy wieloletnich gwarancji w zależności od typu produktu i usługi.

UA-55272495-2